Product
ZARZĄDZANA OCHRONA RHEBO

ZARZĄDZANA OCHRONA RHEBO

Wsparcie operacyjne oraz zarządzane wykrywanie i reagowanie

Konsultacja | Diagnoza | Analiza kryminalistyczna

Rhebo Managed Protection to zarządzana usługa wykrywania i reagowania, która zapewnia ciągłą ocenę i reagowanie na anomalie sieciowe wykryte przez Rhebo Industrial Protector w technologii operacyjnej. Usługi bezpieczeństwa przemysłowego zapewniają szybką reakcję na incydenty, minimalizują ryzyko przestojów i zapewniają dostępność instalacji. Rhebo Managed Protection jest dostępny jako wsparcie operacyjne, a także w pełni zarządzane usługi.

  • Ciągła ocena ryzyka alertów o anomaliach przez ekspertów OT ds. cyberbezpieczeństwa.
  • Powiadamianie o zdarzeniach krytycznych i zalecanie środków zaradczych.
  • Lokalizacja i łagodzenie stanów błędów technicznych przed zmianą dostępności.
  • Redukcja przestojów dzięki szybkiej analizie kryminalistycznej.
  • Ciągłe doskonalenie poprzez comiesięczną ocenę jakości sieci i udokumentowanych anomalii.
  • Wzmocniona strategia bezpieczeństwa poprzez regularne audyty stabilności OT i bezpieczeństwa.

Rhebo ReadyNow: Przyspiesz analizę kryminalistyczną i wzmocnij bezpieczeństwo systemu

Accelerate Forensic Analysis and Harden System Security