O firmie

AppGuard, firma należąca do Blue Planet, zapewnia wielokrotnie nagradzaną ochronę serwerów i end pointów przed cyberatakami zarówno dla dużych, jak i małych i średnich firm. Opatentowana technologia dziedziczenia AppGuard zapobiega wdrażaniu cyberzagrożeń na poziomie jądra bez konieczności odróżniania dobrych procesów od złych. Aby zapewnić ochronę w czasie rzeczywistym, wszystkie próby złośliwego oprogramowania są blokowane bez konieczności rozpoznawania złośliwego kodu.

Aplikacje i narzędzia są chronione przez AppGuard - ataki wykorzystujące luki w aplikacjach i możliwości zapewniane przez narzędzia nie są już istotne. Wszystkie próby wykonania złośliwych działań z ich pomocą są blokowane. Według statystyk co tydzień kończy się sukcesem około 2,5 ataków na infrastrukturę IT firmy. Dzięki rozwiązaniom AppGuard liczba ta jest zmniejszana do zera dzięki zapobieganiu pominiętym zagrożeniom za pomocą narzędzi do wykrywania.
Rozwiązania AppGuard pomagają obniżyć koszty, ponieważ model „wykrywania i reagowania” jest bardzo kosztowny, także wymaga ciągłego zwiększania zasobów intelektualnych i ludzkich, aby reagować na zagrożenia i eliminować szkody.

AppGuard łatwo dostosowuje się do aktualizacji. Musi tylko znać proces pierwotny. Nie ma potrzeby aktualizowania zasad, ponieważ zdefiniowano ponad 95% zasad dotyczących end pointów, dzięki czemu ich wdrażanie jest łatwe i szybkie. Więcej informacji tu https://www.appguard.us

 

Produkty

AppGuard

AppGuard Enterprise: ochrony punktów końcowych

AppGuard Enterprise to centralnie zarządzane, oparte na hoście rozwiązanie do ochrony punktów końcowych, które zapobiega uszkodzeniu systemu przez złośliwe...

Zapytaj