O firmie

Claroty wypełnia lukę w cyberbezpieczeństwie przemysłowym między środowiskiem technologii informatycznej (IT) a środowiskiem technologii operacyjnej (OT). Luka ta ma zasadnicze znaczenie dla organizacji z zautomatyzowanymi zakładami produkcyjnymi i branżami o znacznym ryzyku dla bezpieczeństwa technologii lub finansów firmy.

Korzystając z konwergentnych rozwiązań IT / OT Claroty, firmy i operatorzy infrastruktury krytycznej mogą poslugiwać się z istniejących procesy i technologie bezpieczeństwa IT, aby zapewnić większą dostępność, bezpieczeństwo i niezawodność swoich zasobów OT i sieci bez potrzeby przerywania pracy lub dedykowanych grup pracowników. W kolejności zwiększa się czas bezawaryjności pracy systemów oraz rośnie działalność biznesowa i produkcyjna. https://www.claroty.com//

Produkty

Claroty

Claroty Continuous Threat Detection

Zaprojektowany do bezpiecznej i niezawodnej pracy w dużych i złożonych sieciach. Zapewnia wyjątkową widoczność, ciągłe monitorowanie zagrożeń i podatności,...

Zapytaj
Claroty

Claroty CoreX Technology

Zaawansowany silnik Claroty CoreX stanowi podstawę platformy Claroty, na której zbudowany jest zintegrowany pakiet produktów Claroty.

Zapytaj
Claroty

Claroty Enterprise Management Console

Korzystaj z skonsolidowanych dane dotyczące zasobów, alertów i działań między platformami, aby proaktywnie identyfikować problemy operacyjne i identyfikować...

Zapytaj
Claroty

Claroty Platform

Platforma Claroty zapewnia wyjątkową widoczność w przemysłowych sieciach kontrolnych, monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, segmentację sieci,...

Zapytaj
Claroty

Claroty Secure Remote Access

Bezpieczny dostęp zdalny, minimalizujący ryzyko, jakie zdalni użytkownicy, w tym personel i użytkowniki zewnętrzni, tworzą dla sieci OT.

Zapytaj
Claroty

Claroty Security Posture Assessment

Rozwiązanie które zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa informację o zagrożeniach bezpieczeństwa w sieci OT i przedstawia ją w trybie offline.

Zapytaj