Product
Claroty Enterprise Management Console

Claroty Enterprise Management Console

Korzystaj z skonsolidowanych dane dotyczące zasobów, alertów i działań między platformami, aby proaktywnie identyfikować problemy operacyjne i identyfikować ważne trendy bezpieczeństwa.

Claroty Enterprise Management Console -jest to scentralizowany interfejs zarządzania, który integruje dane z produktów Claroty w wielu lokalizacjach i wyświetla unifikowany obraz zasobów, działań i alertów, dzięki czemu jest bardzo odpowiedni do wdrażania Centrum Operacji Bezpieczeństwa (COB).

Produkt idealnie nadaje się do wdrożeń COB, ponieważ zapewnia zespołowi bezpieczeństwa bezpośrednie zrozumienie stanu bezpieczeństwa sieci w przemyśle. Konsola zarządzania przedsiębiorstwem może wysyłać dane ostrzeżeń, które pozwalają grupom bezpieczeństwa odnosić się do problemów OT i IT oraz otrzymywać informacje o aktywnych zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

Pulpit nawigacyjny konsoli Enterprise Management Console wyświetla wszystkie sesje aktywne, oczekujące i zaplanowane.

Konsola demonstruje aktywność zdalnego dostępu do panelu aktywności za każdym razem bezpiecznego połączenia zdalnego, co pozwala operatorowi sprawdzić integralność sesji i zakończyć ją, w przypadku rozbieżności między żądanym celem sesji a jej faktyczną aktywnością.