O firmie

Bugcrowd, jedyna wieloplatformowa platforma cyberbezpieczeństwa oparta na crowdsourcingu, łączy dopasowywanie danych i uczenia maszynowego z dziesięcioleciami stosowanego doświadczenia, aby wprowadzić właściwą ludzką kreatywność do właściwego problemu we właściwym czasie. Platforma Bugcrowd Security Knowledge Platform™, której zaufały organizacje na całym świecie, umożliwia firmom znalezienie ukrytych luk w zabezpieczeniach na całej powierzchni ataku, zanim będą mogły zostać wykorzystane, wykorzystując wiedzę światowej klasy etycznych hakerów. Bugcrowd z siedzibą w San Francisco jest wspierany przez Rally Ventures, Costanoa Ventures, Blackbird Ventures, Triangle Peak Partners i inne. 

Softprom wprowadzać na rynek i dystrybuować wiodącą w branży platformę™wiedzy o bezpieczeństwie Bugcrowd w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Mołdawii, Ukrainie, Uzbekistanie, Tadżykistanie i Turkmenistanie.

Penetration Testing

Bugcrowd PTaaS umożliwia klientom uruchomienie napędzanego przez człowieka, efektownego testu penetracyjnego z zespołem dopasowanym do ich konkretnych potrzeb za pomocą zaledwie kilku kliknięć, skracając czas konfiguracji z dni do godzin.

Vulnerability Disclosure Program (VDP)

Program ujawniania luk w zabezpieczeniach (VDP) Bugcrowd określa zasady angażowania społeczeństwa w przesyłanie raportów o lukach w zabezpieczeniach dotyczących zasobów publicznych, a następnie koordynuje sposób ich wewnętrznego traktowania. Również zbudowane na platformie™ wiedzy o bezpieczeństwie Bugcrowd, zarządzane VDP Bugcrowd zapewniają kanały przesyłania, klasyfikację, integrację i raportowanie, z danymi z tysięcy przeszłych doświadczeń klientów informującymi o wszystkim, co się dzieje.

Attack Surface Management

Rozwiązanie ASM firmy Bugcrowd zapewnia technologię i dane, które umożliwiają organizacjom klientów odkrywanie ukrytych lub zapomnianych zasobów (inwentaryzacja zasobów), a następnie przypisywanie im ryzyka i priorytetyzowanie go (ryzyko aktywów). Najbardziej dokładna ocena ryzyka związanego z powierzchnią ataku, Bugcrowd ASM, wykracza daleko poza to, co robią inne rozwiązania, aby pomóc zrozumieć i przypisać ryzyko do wszystkich zasobów cyfrowych.

Bug Bounty

Oparta na platformie™ wiedzy o bezpieczeństwie Bugcrowd, propozycja bug bounty firmy Bugcrowd obejmuje dopasowywanie tłumu oparte na ML (CrowdMatchTM); inżynierska selekcja; oraz spostrzeżenia oparte na danych pochodzące z dziesięcioletniego doświadczenia w 1000 doświadczeniach klientów.