Product
Claroty Secure Remote Access

Claroty Secure Remote Access

Bezpieczny dostęp zdalny, minimalizujący ryzyko, jakie zdalni użytkownicy, w tym personel i użytkowniki zewnętrzni, tworzą dla sieci OT.

Claroty Secure Remote Access - - zapewnia centralizowany, zarządzalny interfejs, za pomocą którego wszyscy użytkownicy zewnętrzni łączą się przed aktualizacją oprogramowania, okresową konserwacją i innymi czynnościami w celu obsługi zasobów w sieci przemysłowych systemów sterowania. System zapewnia zarządzanie hasłami, uwierzytelnianie i zasady kontroli dostępu do połączeń zdalnych, a także śledzi i rejestruje sesje zdalne. Administratorzy sieci używają SRA do proaktywnego monitorowania użytkowników mających dostęp do zasobów zarządzania przemysłowego, w jakim celu i w jakim okresie.

Bezpieczny dostęp zdalny zapewnia firmom:

  • Izolowanie krytycznych systemów przemysłowych od niezarządzanych i niepewnych sieci VPN, a także scenariuszy przejściowych
  • Eliminacja najbardziej krytycznych wektorów ataków, których używali hakerzy w celu uzyskania dostępu do systemów przemysłowych – ścieżek wykorzystywanych w kilku atakach na ICS
  • Eliminacja luk w zabezpieczeniach związanych z przenoszeniem haseł między wewnętrznymi grupami lub zespołami pracującymi z zewnętrznymi kontrahentami
  • Szczegółowy audyt z nagraniem sesji i szczegółowymi raportami z zaawansowanymi możliwościami filtrowania

Możliwe wykorzystanie

  1. Administratorzy sieci. Mieć pełną widoczność i kontrolę dostępu stron trzecich i pracowników przed, podczas i po sesji zdalnej.
  2. Zakład OT/Operation. Może śledzić i wyświetlać sesje zdalne oraz weryfikować, czy określony cel użytkownika odpowiada rzeczywistej aktywności sesji.
  3. Zespoły bezpieczeństwa i audytorzy. Mogą potwierdzić, że zasady zdalnego dostępu są konsekwentnie wdrażane w środowiskach przemysłowych, przeglądać aktywne i rejestrowane sesje na podstawie ocen ryzyka.