Product
Zarządzanie prywatnością

Zarządzanie prywatnością

Zgodność z CCPA, RODO, LPPD oraz innymi przepisami i ramami dotyczącymi prywatności

OneTrust Privacy Management - Najczęściej używana platforma prywatności Nr. 1

Usprawnij krytyczne elementy swojego programu ochrony prywatności dzięki gotowym szablonom i przepływom pracy, automatyzacji sztucznej inteligencji i robotów oraz inteligencji regulacyjnej. Ponad 10 000 klientów wybiera OneTrust, aby zasilać swoje programy prywatności.

Przejrzystość i wybór

 • Bądź transparentny w zakresie śledzenia online i zapewnij zarządzanie preferencjami dla konsumentów, aby aktualizować zgodę w czasie.
 • Przechwytywanie zgody na pliki cookie, technologie śledzenia i komunikację marketingową w formularzach internetowych i aplikacjach mobilnych.
 • Centralnie utrzymuj i dynamicznie rozpowszechniaj wizualne, warstwowe, oparte na ikonach zasady i powiadomienia.
 • Osadzanie markowych żądań dotyczących praw do prywatności (DSAR) za pomocą łatwych w użyciu formularzy internetowych i szablonów.

Zarządzanie programem

 • Zbuduj centralną mapę tego, gdzie przechowywane są poufne dane i jak są one wykorzystywane zarówno przez firmę, jak i dostawców zewnętrznych.
 • Usprawnij realizację żądań dotyczących praw do prywatności dzięki automatycznemu wykrywaniu danych i redagowaniu poufnych danych.
 • Kieruj incydenty związane z bezpieczeństwem przez wewnętrzny plan reagowania ze wskazówkami dotyczącymi przepisów prawa w danej jurysdykcji.
 • Raportuj i analizuj wydajność programów ochrony prywatności za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych i monitorów stanu zgodności.

Szkolenia i nadzór

 • Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi prywatności z największego na świecie źródła badań regulacyjnych.
 • Zbierz informacje od ekspertów branżowych i uzyskaj dostęp do portali regulacyjnych, aby zagłębić się w przepisy i wymagania dotyczące zgodności.
 • Dostarczaj zespołom bieżące treści szkoleniowe dotyczące przepisów, branży i ról za pośrednictwem OneTrust LMS.
 • Mierz dojrzałość programu ochrony prywatności w odniesieniu do przepisów regulacyjnych, ram prywatności i podobnych organizacji.

Zobacz OneTrust w akcji: Zobacz, jak OneTrust może pomóc Ci w operacjonalizacji programu ochrony prywatności, aby zachować zgodność z globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, CCPA, LGPD i setki innych. Zamów wersję demonstracyjną!

Cechy

Produkty OneTrust do ochrony prywatności

Szacowanie Automatyzacji

Automatyzacja oceny wpływu na prywatność (PIAs), oceny wpływu na ochronę danych (DPIAs) i prywatności przez design (PbD)

Prawo do Prywatności

Automatyzacja prawa do prywatności, kompleksowo od początku do końca

Polityka Powiadomień i Zarządzania

Centralizacja polityki prywatności oraz powiadomień w witrynach i aplikacjach

Maturity & Benchmarking

Wbudowane szablony do określania poziomu zaawansowania prywatności

Mapowanie Danych

Utrzymywanie ewidencji czynności przetwarzania (RoPA) wraz z mapami przepływu danych

Zarządzanie Ryzykiem

Płynne zarządzanie i usprawnianie ryzykiem

DataGuidance Research

Najobszerniejsze źródło do badań prywatności, bezpieczeństwa i ryzyka stron trzecich

Wykrywanie danych

oparte o AI odkrywanie i klasyfikacja danych

Zarządzanie Incydentami

przyjmowanie i analiza incydentów bezpieczeństwa oraz wycieków danych

Trening Świadomości

Interaktywny program szkolenia pracowników odnośnie wymogów prywatności i bezpieczeństwa