Product
Maskowanie danych

Maskowanie danych

Zapobieganie wyciekowi poufnych danych organizacji do nieautoryzowanego personelu

Maskowanie danych to proste, niezawodne i intuicyjne rozwiązanie do wykrywania, klasyfikacji i maskowania danych wrażliwych

Najważniejsze funkcje

 • Klasyfikacja danych poufnych: skanuj w poszukiwaniu poufnych i PII danych w bazach danych organizacji, klasyfikuj je i automatycznie przypisuj domyślne metody maskowania. Infognito zapewnia dostęp do słownika klasyfikacji wrażliwych danych, nowe reguły klasyfikacji można łatwo dodać.
 • Maskowanie danych wrażliwych: Zapobiegaj przedostawaniu się poufnych i prywatnych danych do środowiska nieprodukcyjnego, zastępując rzeczywiste dane danymi niewrażliwymi o wysokiej wartości. Infognito zapewnia ponad 20 wstępnie zdefiniowanych metod maskowania czułych, łatwe i niezawodne podejście "bez kodu" w celu dodania nowej metody maskowania.
 • Spójne maskowanie: zachowaj spójność maskowanych danych w całej organizacji. Maskowanie danych Infognito zapewnia spójność zamaskowanych danych między różnymi tabelami, bazami danych, a nawet platformami.
 • Podgląd maskowania: zobacz, jak dane będą maskowane przed ich zamaskowaniem. Raport podglądu maskowania Infognito pomaga nawiązać kontakt z użytkownikami końcowymi przed zamaskowaniem bazy danych, co zwiększa współczynnik powodzenia projektu maskowania.
 • Wydajność klasy korporacyjnej: szybkie maskowanie dużych woluminów bez kopiowania danych poza maskowaną bazę danych. Maskowanie danych Infognito innowacyjne podejście do maskowania danych upewniając się, że dane nigdy nie opuszczają zamaskowanej bazy danych podczas maskowania, maskowanie odbywa się na miejscu przy użyciu natywnych poleceń bazy danych generujących minimalne logowanie, co pozwala na maskowanie bardzo dużej bazy danych w odpowiednim czasie.
 • Ustawienie podrzędne danych: Skopiuj tylko część danych produkcyjnych do danych nieprodukcyjnych w bezpieczny sposób. Funkcja podustawień maskowania danych Infognito pomaga kopiować podzbiory rekordów i maskować je w tym samym czasie, zapobiegając wyciekowi poufnych danych do niezabezpieczonych środowisk.

Obsługiwane bazy danych przez Infognito Data Masking

 • Oracle
 • MS SQL Server
 • DB2 (LUW, z/OS, i)
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Azure SQL
 • DB MongoDB
 • Redis
 • Apache Cassandra
 • Sybase ASE Teradata

Obsługiwane formaty plików do maskowania danych

 • XML including XML embedded in database fields)
 • HL7
 • Delimited files (e.g., CSV)
 • TXT+ Free form text stored within relational databases