Product
HyperFile NAS Storage

HyperFile NAS Storage

NAS Storage

Cloudian HyperFile zapewnia skalowalne usługi plików dla przedsiębiorstw. Wraz z Cloudian HyperStore HyperFile jest ekonomicznym rozwiązaniem dla nie często używanych plików. Możliwość łączenia plików z NAS kosztem 1/3 kosztu firmowego serwera NAS..

Dzięki zaawansowanym i prostym rozwiązaniom pamięci masowej Cloudian do przechowywania plików i obiektów otrzymujesz nieskończoną skalowalność i nieograniczone możliwości.

  •  Usługi plików
  • Ochrona danych
  • Przechowywanie w chmurze
  • Synchronizacja i udostępnianie plików
  • Big Data
  • Zarządzanie cyklem życia danych

 Strefy zastosowania: Media, Nauka, E-commerce, Opieka zdrowotna, Banki