Product
Teramind DLP | Mitarbeiterüberwachungssoftware

Teramind DLP | Mitarbeiterüberwachungssoftware

Zapobieganie utracie danych, monitorowanie aktywności użytkowników i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych w ramach jednej platformy

Teramind DLP to rozwiązanie zapobiegające utracie danych, monitorowanie aktywności użytkowników i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych na jednej platformie.

Rozwiązanie Teramind "zorientowane na użytkownika" wykracza poza tradycyjne podejścia DLP, dodając inteligentną analizę behawioralną w celu identyfikacji czynników ludzkich, takich jak złośliwe zamiary, błędy lub wypadki, umożliwiając skuteczną ochronę przed naruszeniami danych i inn.

Teramind DLP zapewnia najlepszy zwrot inwestycji firmy. Został zaprojektowany, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu w radzeniu sobie z utratą danych, cyberbezpieczeństwem i zagrożeniami wewnętrznymi. Ponadto funkcje zarządzania zgodnością Teramind pomagają zachować zgodność z przepisami, w tym RODO, HIPAA, PCI DSS i ISO 27001.

Teramind DLP

Cechy

Monitorowanie aktywności użytkowników

Monitoruj całą aktywność użytkowników, w tym dostawców zewnętrznych i użytkowników uprzywilejowanych, dla wszystkich obiektów systemowych, np: strona internetowa, aplikacja, naciśnięcia klawiszy, komunikatory, poczta e-mail, sieć itp.

Potężny mechanizm zasad i reguł

Teramind zawiera setki gotowych reguł, szablonów i kategorii danych. Twórz własne zasady za pomocą intuicyjnego, wizualnego edytora Policy&Rules.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych

Inteligentna analiza zachowania użytkowników połączona z nagrywaniem i odtwarzaniem sesji, alertami w czasie rzeczywistym, niezmiennymi dziennikami itp. Pomóc w identyfikacji zagrożeń wewnętrznych, zanim zaszkodzą przedsiębiorstwu.

Wykrywanie i klasyfikacja treści

Znajdź i zidentyfikuj poufne informacje ze źródeł strukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Wbudowane szablony klasyfikacji dla danych osobowych (PII), prywatnych informacji zdrowotnych (PHI), prywatnych informacji finansowych (PFI).

Zaawansowany OCR

Odkrywanie treści na bieżąco dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu tekstu, przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) i wielkości liter. Wykrywaj wrażliwe dane w obrazach, aplikacjach, a nawet filmach, zapobiegając usuwaniu danych steganograficznych.

Monitorowanie buffera wymiany

Funkcja monitorowania i przechwytywania buffera Terminal umożliwia ochronę poufnych danych przed udostępnianiem za pomocą operacji kopiowania / wklejania do buffera.

Odciski palców i adnotacje

Potężne funkcje odcisków palców i znakowania identyfikują ważne dokumenty i pliki, a następnie śledzą użycie, dzięki czemu można śledzić dane nawet w przypadku ich zmian lub przesyłania.