Product
NETSCOUT TAP family

NETSCOUT TAP family

Elastyczne TAP-y umożliwiają bezproblemowy dostęp do łączy sieciowych.

NETSCOUT TAP Family zapewnia urządzeniom monitorującym sieć pełny i niezawodny dostęp do ruchu sieciowego. Dzięki wszechstronności oferowania wielu opcji typów i prędkości łączy, NETSCOUT TAP można umieścić na dowolnym strategicznym łączu sieciowym w celu kompleksowego, ciągłego monitorowania infrastruktury IT.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY NETSCOUT TAP (Traffic Access Point lub Test Access Point)

  • Pełny i przejrzysty dostęp do ruchu sieciowego.
  • Oszczędza porty przełącznika/routera.
  • Wszechstronność wdrażania z wieloma gęstościami.
  • Wsparcie miedziane 10/100/1000.
  • Obsługa światłowodów 1, 10, 25, 40 i 100 Gb / s.
  • Obsługuje zarządzanie dostarczaniem usług, zarządzanie wydajnością, zabezpieczenia i wdrożenia kryminalistyczne.
  • Miedziane zasilacze nadmiarowe TAP.

NETSCOUT TAP Family zapewnia urządzeniom monitorującym sieć pełny i niezawodny dostęp do ruchu sieciowego. Dzięki wszechstronności oferowania wielu opcji typów i prędkości łączy, NETSCOUT TAP można umieścić na dowolnym strategicznym łączu sieciowym w celu kompleksowego, ciągłego monitorowania infrastruktury IT.

NETSCOUT TAP zapewnia przejrzysty dostęp do ruchu sieciowego. TAP jest niewidoczny dla urządzeń na obu końcach łącza, nie powodując zakłóceń w przepływie danych lub transakcjach protokołów - aż do najniższych protokołów sterowania na poziomie łącza.

NETSCOUT TAP zapewniają urządzeniom monitorującym dokładny widok wszystkich pakietów na monitorowanym łączu, umożliwiając w ten sposób dokładną analizę i przechwytywanie pakietów. W porównaniu z wykorzystaniem funkcji dublowania ruchu urządzenia sieciowego, NETSCOUT TAP pozwala uniknąć potencjalnych ograniczeń w architekturze urządzenia, które mogą spowodować utratę/zmianę nagłówka pakietu lub utratę pakietów pod dużym obciążeniem.

Finalnie, NETSCOUT TAP zapewniają najdokładniejszy widok momentu transakcji aplikacji, ponieważ dodano minimalne opóźnienie lub zmienność opóźnienia, która może zostać wprowadzona przez proces dublowania urządzenia sieciowego. Poprawia to dokładność oceny wydajności i modelowania

Cechy użytkowania NETSCOUT TAP

NETSCOUT TAP pozwalają architektowi systemów poświęcić porty urządzeń sieciowych do rzeczywistego wykorzystania usług, wydłużając w ten sposób żywotność urządzeń sieciowych w danej lokalizacji i upraszczając planowanie pojemności dla przyszłego wzrostu.

NETSCOUT TAP oferują wiele obudów, monitorowane gęstości łączy i obsługę nośników dla optymalnej wszechstronności. Miedziane TAP-y 1-linkowe mogą być stosowane w gęstościach od 1 TAP do 3 TAP w jednej szafie rackowej (RU) - przy użyciu zestawu adapterów do montażu w szafie. 8-linkowy miedziany TAP obsługuje gwintowanie 8 pełnodupleksowych łączy miedzianych w jednym RU bez potrzeby stosowania zestawu do montażu w szafie.

Obudowa HD Fiber TAP obsługuje wszystkie opcje modułów HD fiber TAP w jednej obudowie. Dzięki maksymalnie 24 TAP w jednej szafie serwerowej konfiguracja centrum danych może mieszać i dopasowywać zmienne moduły TAP o dużej gęstości. Ta elastyczność wspiera zmieniające się warunki sieci optycznej, od zbiorów jednorodnych łączy po te o różnych prędkościach i posuwach. W miarę modernizacji sieci moduły TAP można łatwo dodawać lub wymieniać.

ŚWIATŁOWODOWE TAP-y NETSCOUT nie wymagają zasilania; nie mają na nie wpływu przerwy w dostawie prądu. Miedziane TAP-y NETSCOUT wykorzystują nadmiarowe zasilacze z niezakłóconym, automatycznym przełączaniem awaryjnym w przypadku utraty zasilania lub awarii zasilania. W przypadku całkowitej utraty mocy miedziane TAP-y są wyposażone w tryb szybki przełączania awaryjnego w pasywny tryb przelotowy, aby zminimalizować zakłócenia monitorowanego łącza. Aby zmaksymalizować dostępność, architekci systemów mogą również korzystać z miedzianych TAP z wbudowanym podtrzymaniem bateryjnym, które utrzymują aktywne działanie i unikają zakłóceń w monitorowanym łączu do czasu przywrócenia zasilania TAP.

Wewnątrz centrum danych światłowodowe TAP-y HD (o wysokiej gęstości) mogą być idealnie wykorzystane do zapewnienia dostępu do przepływów sieciowych przechodzących przez szkielety o dużej gęstości 40 Gb / s i 100 Gb / s oraz łącza nadrzędne 10 Gb / s od krawędzi do warstw agregacji, zapewniając jednocześnie dostęp do starszych łączy nadrzędnych 1 Gb / s, wszystko w jednej obudowie. Możliwość dynamicznego dodawania monitorowanych łączy, z maksymalnie 24 łączami na jednostkę rack, pozwala na skalowanie rozwiązania dostępu do przepływu pakietów przy jednoczesnej oszczędności miejsca w szafie – istotnego zasobu w środowiskach centrów danych. Aby zapewnić szybką łączność urządzeń agregujących-rdzeniowe lub rdzeniowo-rdzeniowe, można wykorzystać 40 Gb / s i 100 Gb / s HD Fiber TAPS z gęstościami odpowiadającymi docelowemu wdrożeniu. Ponadto na granicy centrum danych, gdzie gęstość łącza jest niska, można stosować 1-linkowe HD FIBER TAP.

W sieciach korporacyjnych, w których występuje powszechność łączy miedzianych Ethernet 10/100/1000, miedziane TAP-y NETSCOUT mogą być wdrażane w różnych lokalizacjach w celu uzupełnienia ŚWIATŁOWODOWYCH TAP-ów HD. Na przykład na granicy przedsiębiorstwa, gdzie prędkości łączności Internet/WAN i gęstość łączy są niższe niż w agregacji/rdzeniu, można zastosować miedziany TAP Ethernet 1/8-link 10/100/1000. Dzięki gęstości do 3 lub 8 łączy na jednostkę stelażową, miedziane TAP-y NETSCOUT idealnie nadają się do monitorowania przepływów przekraczających granicę przedsiębiorstwa.

TNETSCOUT TAP kojarzą monitorowane łącza z urządzeniami monitorującymi w mapowaniu jeden-do-jednego, wspierając w ten sposób podstawowy rozkład obciążenia. W zaawansowanych scenariuszach monitorowania NETSCOUT TAP może być używany w połączeniu z przełącznikiem przepływu pakietów nGenius, który zapewnia inteligentne filtrowanie, agregację i dystrybucję przepływu do wielu urządzeń do zarządzania dostarczaniem usług, takich jak urządzenia InfiniStream, a także do innych urządzeń monitorujących, takich jak systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), systemy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (MPS) i urządzenia kryminalistyczne.

Przykładowe scenariusze wdrażania Netscout TAP w kampusie i centrum danych przedsiębiorstwa

Sample NETSCOUT TAP deployment scenarios in enterprise campus and data center