Product
Logsign Next-Gen SIEM Platform

Logsign Next-Gen SIEM Platform

Zaprojektowany jako Ultimate SIEM.

The Logsign Security Information and Event Management Platform

Zapewnia kompleksową widoczność i kontrolę jeziora danych, umożliwiając analitykom zabezpieczeń zbieranie i przechowywanie nieograniczonej ilości danych, badanie i wykrywanie zagrożeń oraz automatyczne reagowanie.

Infrastruktura Big Data z nieskończoną skalowalnością

 • Szybkie wdrażanie i łatwa konfiguracja w każdym środowisku
 • Nieograniczone gromadzenie i przechowywanie logów
 • Masowo zrównoleglony, odporny na uszkodzenia system
 • Długoterminowe przechowywanie danych

Nieograniczone gromadzenie i przechowywanie

 • Zbiera każdy logz każdego środowiska za pomocą wielu elastycznych opcji cenowych
 • Zaawansowane techniki analizowania i indeksowania
 • Łatwa praca ze znormalizowanymi, sklasyfikowanymi i wzbogaconymi danymi

Wykrywanie wszelkich złożonych zagrożeń

 • Kompleksowa korelacja wszystkich Twoich danych
 • Przyspieszone, szczegółowe dochodzenie w sprawie incydentów
 • Wczesne wykrywanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • Odkryte anomalie i IOC

Szybka i skuteczna ochrona danych

 • Łagodzenie i eliminowanie zagrożeń
 • Automatyczne powiadamianie o incydentach, reagowanie i usuwanie
 • Zminimalizowany czas reakcji z wyłączeniem zmęczenia alertów
 • Wczesne zapobieganie phishingowi i podejrzanemu ruchowi sieciowemu

Dlaczego Logsign Next-Gen SIEM?

 • Wizualizacja 360 stopni: wizualizacja z setkami wbudowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów opartych na analizie zabezpieczeń.
 • Inteligentnie zaprojektowany interfejs użytkownika: Łatwa w użyciu platforma i wbudowane moduły oraz elastyczność tworzenia nowych.
 • Przystępne cenowo bezpieczeństwo danych:Obliczanie kosztów jest proste dzięki wielu elastycznym opcjom cenowym Logsign.