Product
Cyberbit Range

Cyberbit Range

Najlepsza platforma do symulacji cyberataków.

Cyberbit Range to kompleks szkoleniowy zbudowany w oparciu o platformę do modelowania działalności IT dużej firmy. Produkt umożliwia organizacjom tworzenie własnych Centrów Modelowania i Szkolenia Zagrożeń Bezpieczeństwa Informacji o unikalnych możliwościach. 

Wielofunkcyjna platforma wirtualizacji i modelowania do szkolenia pracowników bezpieczeństwa oraz oceny jakości obecnych rozwiązań stosowanych w tym obszarze..

Cyberbit Range to więcej niż platforma symulacyjna. Jest to jedyne wyjątkowe środowisko do nauki w cyberprzestrzeni. Połączenie zaawansowanych technologii modelowania, wszechstronnych zestawów narzędzi i pakietów zawartości, które spełniają różnorodne potrzeby szkoleniowe i scenariusze ataków. Narzędzia instruktorskie obejmują podsumowanie, nagrywanie i odtwarzanie sesji, automatyczne ocenianie i ocenianie uczestników, a także zarządzanie sesjami w czasie rzeczywistym, takie jak zmiana ataku lub zmiana jego poziomu trudności.