Product
Amazon EC2 | Amazon EC2 Amazon Elastic Cloud | Skalowalna moc obliczeniowa w chmurze

Amazon EC2 | Amazon EC2 Amazon Elastic Cloud | Skalowalna moc obliczeniowa w chmurze

Płacisz tylko za ilość danych, które przechowujesz w swoich repozytoriach i danych przesyłanych do Internetu.

Amazon EC2 Container Registry (ECR) to w pełni zarządzany rejestr kontenerów Docker, który ułatwia programistom przechowywanie, zarządzanie i wdrażanie obrazów kontenerów Docker. Amazon ECR jest zintegrowany z usługą Amazon EC2 Container Service (ECS), co upraszcza proces tworzenia i produkcji. Amazon ECR eliminuje potrzebę obsługi własnych repozytoriów kontenerów lub martwi się skalowaniem podstawowej infrastruktury. Amazon ECR udostępnia obrazy w wysoce dostępnej i skalowalnej architekturze, co pozwala na niezawodne wdrażanie kontenerów dla aplikacji. Integracja z AWS Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) zapewnia kontrolę poziomu zasobów dla każdego repozytorium. W przypadku Amazon ECR nie ma żadnych opłat wstępnych ani zobowiązań. Płacisz tylko za ilość danych, które przechowujesz w swoich repozytoriach i danych przesyłanych do Internetu.

Korzyści
W pełni zarządzany
Amazon EC2 Container Registry eliminuje potrzebę obsługi i skalowania infrastruktury wymaganej do zasilania rejestru kontenerów. Nie ma oprogramowania do instalacji i zarządzania lub infrastruktury do skali. Po prostu przesyłaj obrazy z pojemników do Amazon ECR i wyciągaj zdjęcia, gdy potrzebujesz wdrożyć.

Bezpieczne
Amazon EC2 Container Registry przesyła obrazy kontenerów za pośrednictwem protokołu HTTPS i automatycznie szyfruje obrazy w stanie spoczynku. Można skonfigurować zasady, aby zarządzać uprawnieniami i kontrolować dostęp do obrazów przy użyciu użytkowników i ról zarządzania AWS Identity and Access Management (IAM) bez konieczności zarządzania poświadczeniami bezpośrednio w instancjach EC2.

Wysoce dostępne
Amazon EC2 Container Registry ma wysoce skalowalną, redundantną i trwałą architekturę. Obrazy kontenerów są łatwo dostępne i dostępne, co pozwala na niezawodne wdrażanie nowych kontenerów dla aplikacji.

Uproszczony przepływ pracy
Amazon Container Registry EC2 integruje się z Amazon ECS i interfejsem Docker CLI, co pozwala uprościć przebieg prac związanych z rozwojem i produkcją. Możesz łatwo przesłać swoje obrazy kontenerów do Amazon ECR, korzystając z interfejsu Docker CLI z urządzenia programistycznego, a Amazon ECS może je pobrać bezpośrednio do wdrożeń produkcyjnych.

Dowiedz sie wiecej>>