Reportage

Teramind User Activity Monitoring od Softprom

Reportage | 28.10.2021

Monitorowanie aktywności użytkowników firmy Teramind wykracza poza ramy podstawowych funkcji monitorowania i śledzenia pracowników. Zrób analizę, dowiedz się wszystkiego o obciążeniu zadaniami pracowników, badaj incydenty i planuj pracę firmy na nowym poziomie.

Dowiedz się wszystkiego o możliwościach Teramind od menedżera Softprom i skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej.

Softprom — certyfikowany partner Teramind.