News

Analiza konfiguracji sprzętu sieciowego i wirtualnego modelu zagrożeń bezpieczeństwa w sieci.

News | 07.09.2020

Podstawowe trudności związane z firewallami i skanerami podatności to analiza reguł dostępu i ich zmian oraz identyfikacja najbardziej niebezpiecznych zagrożeń na tle wielu luk. Są to codzienne procesy, które są realizowane przez pracowników działu IT i działu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i ciągłość Twojego biznesu zależy od ich niezawodnej realizacji.

Według statystyk 76% Dyrektorzy IT uważają, że korzystają z dokładnego planu infrastruktury sieciowej, ale w praktyce sto% naszych wdrożeń rozwiązania znalazły urządzenia sieciowe, podsieci i ścieżki, których nie było w planie

Przechodząc do głównych problemów liczbowych, mamy raporty o skanerach z dziesiątkami, setkami, tysięcy, a nawet milionami luk w zabezpieczeniach, a także średnio około sto wnioski dziennie o zmianę regulaminu DOE. Na przykład obliczanie priorytetów dla 18 000 podatności, trzydzieści ustawienia sieci i pięć parametrów do analizy wektora ataku, musimy wykonać więcej ręcznie 3 000 000 operacje. W trybie ręcznym jest to prawie niemożliwe.

Aby rozwiązać te zawiłości, analizując trasy między hostami i segmentami, a także analizując konfiguracje i reguły dostępu, RedSeal zapewnia:

  1. Znajomość i zrozumienie sieci firmy.
  2. Znajomość wszystkich luk w Twojej sieci (poprzez pobieranie raportów z różnych skanerów i raportów z systemów inwentaryzacji, a także codzienne „pasywne” skanowanie bez przeciążania sieci).
  3. Prawidłowe ustalanie priorytetów na podstawie analizy wektora ataku i rzeczywistych ustawień sieci.
  4. 4. Eliminacja krytycznych luk w Twojej sieci.

Jaką wartość wnosi Redseal na rynek produktów i rozwiązań?

  1. Natychmiastowy zwrót z inwestycji.
  2. Zapewnienie, że przyszłe koszty bezpieczeństwa informacji są oparte na podstawowej wiedzy o Twojej sieci.
  3. Praktyczna wartość dla działu IT, działu bezpieczeństwa i działu finansów.
  4. Widoczność wpływu na stan bezpieczeństwa sieci przed i po wprowadzeniu zmian.
  5. Utworzenie kluczowych stref segmentacji ochronnej i ich stały monitoring.
  6. Przygotowywanie na ataki hakerskie.

Pracownicy bezpieczeństwa potrzebują godzin a nawet dni, aby dowiedzieć się, jakie ścieżki może obrać osoba atakująca i jak się tam dostać. RedSeal po prostu zautomatyzouje ten proces, ustalając priorytety ryzyka związanego z każdą luką i priorytetyzując podatności nie tylko pod względem wagi i wartości aktywów, ale także tego, czy luka jest dostępna w niezaufanych sieciach lub może zostać wykorzystana do ataku na krytyczne ważne aktywy.