Product
Dassault Systemes: Цифровий двійник виробництва

Dassault Systemes: Цифровий двійник виробництва

Планування технологічних процесів, симуляція поведінки обладнання та матеріальних потоків, віртуальна фабрика. 

За розробку виробничого оточення, планування та організацію технологічних процесів, а також симуляцію поведінки обладнання та матеріальних потоків відповідає бренд Delmia.

Все портфоліо Delmia, групується за типом щодо виробничих завдань, які вони виконують, і складається з:

 • Організація виробничих процесів (process engineering)
 • Робототехніка (Robotics)
 • Віртуальна фабрика (Virtual Factory)
 • Ергономіка (Ergonomics)
 • Адитивне виробництво (Additive Manufacturing)
 • Машинна обробка (Machining)
 • Бережливе виробництво (Lean Manufacturing)
 • Планування виробництва (Manufacturing Operations Management)

Рішення Virtual Factory – це створення та моделювання цифрового 3D-двійника вашого заводу. Рішення дає можливість розробляти промислове обладнання та планувати виробниче оточення, візуалізувати складні виробничі завдання, пов'язані з технологічними процесами, ресурсами, виробничим оточенням та продуктом, що випускається.

Однією з ключових переваг цифровізації виробництва є можливість створити карту матеріальних потоків – тобто. рух виробів по виробничим лініям з урахуванням ресурсів, що реалізують продукт, що випускається, ресурсів зберігання і переміщення.

Можливості та переваги рішення:

 • Проектування цифрових двійників промислового обладнання, пристроїв, деталей та складання оснастки з інтуїтивним і широким функціоналом для технолога.
 • Розробка виробничого оточення за допомогою параметризованих та не параметризованих каталогів стандартних елементів.
  • Можливість внесення інформації до каталогів, створення власних каталогів обладнання
  • Можливість двосторонньої параметризації із креслення або 3D моделі виробничого оточення
 • Створення кінематичних зв'язків як усередині обладнання, так і у зв'язці з іншим виробничим оточенням, з можливостями подальшої симуляції та визначення виконання поставлених завдань.
 • Симуляція та перевірка поведінки механічних пристроїв
 • Моделювання матеріальних потоків o підтримка різних типів ресурсів зберігання, переміщення та реалізуючих ресурсів (верстати, конвеєри, крани, пересувні візки, роботи, манекени, палети тощо)
  • Можливості визначення продуктивності будь-якого з ресурсів, а також параметризувати їх у міру необхідності (траєкторія переміщення, потужність або швидкість обробки, першочерговість операцій і т.д.)
  • Визначення «вузьких місць виробництва» їх усунення та оптимізація виробничої системи загалом, тобто. виключення простою обладнання, збільшення обсягу виробництва, варіанти покращення траєкторії руху тощо.
  • Можливість моделювання поломок та виходу з ладу обладнання. Прогноз поведінки обладнання, усунення недоліків, аналіз превентивних заходів щодо безпеки, простою обладнання, збою постачання продукції.

Softprom – дистриб'ютор Dassault Systemes.