Product
 Sigrity Aurora

Sigrity Aurora

Передові технології аналізу цілісності сигналів та живлення під час проектування друкованих плат у Cadence Allegro.

Cadence Sigrity Aurora забезпечує аналіз цілісності сигналів та живлення (SI/PI) для проектування друкованих плат на передтопологічному та посттопологічному етапі.

Завдяки тісній інтеграції з технологіями редагування друкованих плат Cadence Allegro користувачі Sigrity Aurora можуть розпочати аналіз на ранніх етапах циклу проектування, використовуючи сценарії дослідження «що, якщо», щоб встановити більш точні обмеження проектування та скоротити кількість ітерацій.

Ключові переваги:

 • Усуває розрив між проектуванням та аналізом за допомогою вбудованих інструментів SI/PI.
 • Виявляє помилки проектування ще ранньому етапі, чим суттєво зменшує кількість повторних запусків проекту.
 • Виконує якісний аналіз статичного падіння напруги на опорному шарі (IR Drop), перехресних перешкод та відбиття, що дозволяє заощаджувати на фізичному прототипуванні.
 • Скорочуючи час проектування та кількість помилок, одночасно знижує вартість випуску кінцевої продукції.
 • Підвищує надійність кінцевого продукту з допомогою досліджувати різні варіанти конструкції опорного шару виходячи з алгоритму «що якщо».

Функціональні можливості:

 • Тісно інтегрує механізми аналізу Sigrity із середовищем проектування Allegro.
 • Для швидкої та точної інтеграції результатів проектування та аналізу зчитує та записує результати безпосередньо в Allegro.
 • Аналіз топології за методом "що якщо" з використанням системного модуля Allegro.
 • Забезпечує вбудований аналіз SI/PI з урахуванням редактора обмежень Allegro.
 • Використовує симулятор на базі SPICE та запатентовані вбудовані гібридні вирішувачі Sigrity для вилучення 2D та 3D структур.
 • Підтримує моделі IBIS (behavioral) з урахуванням потужності, а також при необхідності моделі на рівні транзисторів.
 • Досліджує альтернативні топології на ранніх етапах.
 • Високошвидкісні сигнали можна досліджувати як перед самим компонуванням, щоб порівняти альтернативні варіанти, так і після компонування, з метою всебічного аналізу всіх зв'язаних сигналів.
 • Забезпечує швидку перевірку проекту на наявність проблем SI без необхідності використання будь-яких моделей SI.
 • DC PI аналіз вимірює будь-яке падіння напруги. Результати можуть бути візуалізовані у вигляді напруги, падіння напруги або густини струму. Дизайнери можуть змінити дизайн та швидко побачити вплив своїх змін, навіть не залишаючи проектного середовища Allegro PCB.
 • Дозволяє користувачеві підключатися до сеансу проектування Allegro PCB Symphony Team Design і виконувати аналіз SI/PI без створення копії проекту.

Функціонал

Ключові функціональні можливості

ІНТЕГРАЦІЯ З ALLEGRO

інтеграція із середовищем проектування

АНАЛІЗ ТОПОЛОГІЇ

аналіз топології за методом «що, якщо»

АНАЛІЗ SI/PI

вбудований аналіз з урахуванням редактора обмежень

СИМУЛЯТОР SPICE

використовує симулятор SPICE та гібридні вирішувачі

МОДЕЛІ IBIS

підтримує моделі IBIS та моделі на рівні транзисторів

ПЕРЕВІРКА ПРОЕКТУ

швидка перевірка на наявність проблем SI

DC PI АНАЛІЗ

вимірює будь-яке падіння напруги Sigrity Aurora

PCB SYMPHONY TEAM DESIGN

дозволяє підключатися до сеансу проектування