News

ITAM vs. ITSM - в чому різниця?

News | 01.09.2023

Управління ІТ-активами (ITAM) та управління ІТ-послугами (ITSM) є критично важливими для будь-якої організації, якій необхідні ІТ-можливості для підтримки бізнес-цілей. Обидві технології забезпечують операційну підтримку ІТ в організації, проте природа та цілі цих технологій абсолютно різні. Які відмінності та подібності між ITAM та ITSM?

ITAM – управління ІТ-активами

Під "ІТ-активами" розуміється як апаратне, так і програмне забезпечення, яке використовується організацією для підтримки своїх бізнес-цілей. Коли організації мають точні звіти щодо інвентаризації ІТ-активів, вони можуть приймати обґрунтовані рішення щодо закупівлі ІТ. Однак ІТ-активи часто оновлюються та переміщуються, що ускладнює підтримку актуальної інформації про активи.

Неточності у звітах про ІТ-активи призводять до того, що організація може зіткнутися з непотрібними закупівлями ІТ, аудитом програмного забезпечення та порушеннями безпеки. ITAM надає рекомендації та найкращі практики для управління ІТ-активами, які підтримують цілі організації.

ITAM (IT asset management) включає облік, розгортання, обслуговування, модернізацію та утилізацію ІТ-активів організації в міру необхідності. По суті, це забезпечення правильного відстеження та використання всіх цих активів в організації - як матеріальних, так і нематеріальних.

Передові методи ITAM передбачають прив'язку ІТ-активу до відповідної договірної та фінансової інформації, щоб організації могли відстежувати загальні витрати, пов'язані з ІТ-активами.

Крім того, ITAM містить рекомендації для менеджерів з управління ІТ-активами щодо створення стандартів, процесів, політик та вимірювань для посилення контролю. Це забезпечує відповідність бізнес-цілям та знижує ризики, а також стримує чи скорочує витрати.

При впровадженні практики ITAM ІТ-активи відслідковуються з моменту придбання до утилізації, що часто називають управлінням життєвим циклом ІТ-активів. Наприклад, процес утилізації апаратного забезпечення ITAM гарантує, що при утилізації старих ноутбуків під час оновлення відповідні ліцензії на програмне забезпечення будуть належним чином зібрані, щоб їх можна було використовувати повторно.

На думку компанії Gartner, ITAM забезпечує точний облік витрат і ризиків, пов'язаних із життєвим циклом технологічних активів, що дозволяє максимізувати комерційну цінність рішень щодо стратегії, архітектури, фінансування, контрактів та підбору постачальників.

Для забезпечення ефективного управління життєвим циклом ІТ-активів бізнес-практика ITAM включає процеси запиту, затвердження, закупівлі, утилізації та перерозподілу ІТ-активів. Ці процеси забезпечують документування ІТ-активів при їх придбанні та їх належне відстеження при розгортанні та перерозподілі.

Розглядаючи співвідношення ITAM та ITSM, важливо пам'ятати, що більшість рішень для управління ІТ-послугами (ITSM) надають можливості підтримки запитів та узгоджень ІТ. Тому важливо, щоб обрані організацією ITAM-рішення інтегрувалися з ITSM-рішенням організації. Важливо також відзначити, більшість комплексних ITAM-рішень, запропонованих постачальниками програмного забезпечення, забезпечують процеси, що охоплюють кілька підрозділів організації. Це означає, що більшість рішень з управління ІТ-активами обирають та використовують керівники підприємств, а не ІТ-менеджери.

ITSM - управління ІТ-послугами

Організаціям, яким ІТ-активи необхідні для підтримки бізнес-цілей, також потрібні ІТ-сервіси для забезпечення належної роботи активів у тій ролі, для якої вони були придбані. ITSM - це не лише програмні засоби, а й процеси, люди та технології.

ITSM (IT service management) - це стратегічний підхід до проєктування, надання, управління та покращення використання інформаційних технологій (ІТ) в організації. Мета ITSM – забезпечити наявність необхідних процесів, людей та технологій, щоб організація могла досягти своїх бізнес-цілей. Програмні рішення ITSM складаються з кількох компонентів, таких як база даних, бізнес-об'єкти (користувачі, групи, ролі тощо) та процесний механізм. Більшість рішень ITSM, що пропонуються сьогодні вендорами, відповідають кращим практикам ITIL.

Бібліотека ІТ-інфраструктури (ITIL)

Бібліотека ІТ-інфраструктури (ITIL) служить двом цілям: як визначення загальної термінології, так визначення кращих практик управління ІТ-послугами.

Фактично, такі терміни, як "інцидент", "проблема", "зміна", "елемент конфігурації (CI)" та "база даних управління конфігурацією (CMDB)", прийшли до нас із підручників ITIL.

ITIL - це група документів, що містять рекомендації та основи для побудови рішення стосовно ITSM. Організації, які підтримують ІТ-інфраструктуру, можуть підвищити ефективність та знизити витрати на управління послугами, дотримуючись рекомендованих процесів ITIL.

Якщо ви плануєте впроваджувати передові методи ITIL, обов'язково обирайте сертифіковані інструменти ITSM.

Ще один момент, який необхідно усвідомити під час розгляду співвідношення ITAM та ITSM. Комплексні рішення ITSM пропонують можливості керування конфігураціями, а також базу даних керування конфігураціями (CMDB, configuration management database) для підтримки та керування ІТ-активами.

ITAM та ITIL надають рекомендації з управління ІТ-активами, що може спантеличити, поки ви не розберетеся з метою кожної з цих практик.

Цілі ITAM зосереджені на управлінні загальною вартістю ІТ-активу, включаючи право власності, пов'язані контракти з життєвим циклом активу, інформацію про гарантії та оновлення. ITAM фокусується на ІТ-активах з фінансової точки зору організації.

Цілі управління конфігурацією в ITSM розглядають ІТ-активи з погляду експлуатації та підтримки. Доступність та стабільність активів впливають на повсякденну роботу організації, тому активи мають бути задокументовані разом із конфігурацією та пропозиціями послуг.

Більшість ІТ-активів оновлюється кожні 3-4 роки, тоді як ІТ-конфігурації з підтримуючими активами підтримуються та оновлюються, а не замінюються. Тому для підтримки та керування життєвим циклом послуги слід використовувати CMDB, а допоміжні активи вилучати з бази даних ITAM.

Підсумуємо: ITAM vs. ITSM – це насправді ITAM + ITSM

ITAM та ITSM є критично важливими для будь-якої організації, яка використовує ІТ-активи для досягнення бізнес-цілей. При розгляді питання про співвідношення ITAM та ITSM необхідно не обирати між ними, а поєднати їх в ідеальну пару. Обидві системи відіграють важливу роль і ефективніше працюють у команді.

Під час створення, розширення або зміни рішення для керування ІТ-активами або ІТ-сервісами необхідно вивчити можливості інтеграції обох рішень. Наявність необхідних інструментів дозволяє автоматизувати та покращити ІТ-процеси, пов'язані з підтримкою ІТ-активів. Ці покращення підвищують ефективність та контроль, знижуючи неминучі витрати та помилки, що виникають при виконанні завдань вручну оператором або аналітиком.

Ivanti - єдина технологічна компанія, яка знаходить, керує та захищає кожен ІТ-актив та кінцеву точку в організації. Більше 40 000 замовників, у тому числі 88 зі списку Fortune 100, обрали Ivanti, щоб забезпечити чудову цифрову взаємодію зі співробітниками та підвищити продуктивність і ефективність роботи ІТ-відділів та служб безпеки.

Звертайтесь за персональною консультацією стосовно рішень Ivanti та із запитами на проведення пілотних проєктів - до фахівців Softprom.

Softprom - Value Added Distributor компанії Ivanti.