Product
Dynamic User Protection

Dynamic User Protection

хмарне рішення для моніторингу активності користувачів, що використовує індикатори поведінки (IOBs) – контекстно-залежний підхід до моніторингу, який аналізує дії користувачів – для зниження ризику на ранній стадії виявлення.

Forcepoint Dynamic User Protection

Проактивне виявлення ризикованої поведінки та порушення доступу в організаціях, великих чи малих

Dynamic User Protection (DUP) – це хмарне рішення для моніторингу активності користувачів, в якому використовуються індикатори поведінки (IOB) – контекстно-залежний підхід до моніторингу, який аналізує дії користувачів – для зниження ризику на ранній стадії виявлення.

+ Отримайте повне бачення про взаємодії користувачів з важливими даними

+ Впровадити модель нульової довіри з безперервною перевіркою користувачів

+ Ідентифікуйте ризик "left of loss" за допомогою комплексної оцінки ризиків

+ Ефективне та легке розслідування ризиків, що походять від інсайдерів

Отримайте повну картину взаємодії користувачів з важливими даними

Усуньте небезпечні сліпі зони та отримайте повне уявлення про те, коли користувачі схильні до ризикованої поведінки

+ Розуміння поведінки та намірів користувачів за допомогою завжди актуальної оцінки ризиків

+ Розблокуйте широкі можливості моніторингу за більш ніж 100 індикаторами поведінки (IOBs)

Forcepoint Dynamic User Protection
Forcepoint Dynamic User Protection

Реалізуйте модель Zero Trust з безперервною перевіркою користувачів

Поверхневий ризик з боку користувачів, на які накладені санкції, та попередження аналітиків про незвичайну поведінку на ранньому етапі виявлення для справді Zero Trust підходу до безпеки

+ Обмеження доступу на основі незвичайних дій користувача, які можуть вказувати на злам

+ Підтвердження ризиків для користувачів за допомогою моніторингу в реальному часі поточної взаємодії користувачів та даних

Визначення ризику "left of loss" за допомогою комплексної оцінки ризиків

Будьте на крок попереду інсайдерських ризиків за рахунок застосування адаптивних, орієнтованих на поведінку політик

+ Оптимізуйте робочі процеси, легко ранжуючи та розставляючи пріоритети користувачів з урахуванням вашої компанії

+ Миттєво зупиняйте втрату критично важливих даних за рахунок застосування політик у реальному часі

Forcepoint Dynamic User Protection
Forcepoint Dynamic User Protection

Ефективно та легко розслідуйте ризики інсайдерів

Зниження потреби налаштування вручну, за рахунок безпроблемного процесу впровадження та автоматизації політик з урахуванням ризиків

+ Підвищення здатності аналітиків досліджувати користувачів за рахунок автоматизації та виключення хибних спрацьовувань

+ Звільніть свій персонал за допомогою легко обслуговуваної інфраструктури у хмарі та 30-секундного розгортання рішення