Product
Dassault Systemes: Планування виробництва

Dassault Systemes: Планування виробництва

DELMIA Ortems забезпечує оптимізацію, планування та складання графіків.

Індустріальне рішення DELMIA Ortems дозволяє оптимізувати кінцеві ресурси з урахуванням існуючих обмежень та синхронізувати виробничі потоки на всіх етапах – від отримання сировини до відвантаження готової продукції.

В результаті забезпечується повна цифрова нерозривність із можливістю прийняття рішень на основі штучного інтелекту.

Рішення представлено трьома основними процесами.

DELMIA Ortems Manufacturing Planner

Рішення інтегрує всі обмеження, пов'язані з ресурсами та продуктами, та покращує процеси довгострокового планування, включаючи складання основного виробничого графіка.

Система планування вимог до матеріалів (MRP) створює вимоги до потужності без обмежень, а Manufacturing Planner зіставляє обсяг замовлень на виконання робіт із потужностями та термінами, забезпечуючи планування кінцевих потужностей.

Це рішення дозволяє візуалізувати результати аналізу завантаження основних та вторинних ресурсів для негайного виявлення вузьких місць.

Різноманітні інтерактивні інструменти Manufacturing Planner дозволяють вносити зміни в графік та створювати моделі можливих ситуацій, тому виробники можуть швидко реагувати на непередбачені обставини, проблеми потужностей та зміни споживчого попиту у внутрішніх ресурсах та субпідрядників. Модуль балансування навантаження, що настроюється, визначає перевантаження виробничих потужностей у міру їх виникнення.

Основні переваги рішення Manufacturing Planner:

 • Дотримання термінів виконання замовлень та підвищення якості обслуговування клієнтів.
 • Прогнозування та контроль коливань завантаження.Синхронізація виробництва різних виробничих ділянках.
 • Прогнозування та контроль коливань завантаження • Скорочення складських запасів та виробничих циклів.
 • Повторна синхронізація ліній потоку у разі непередбачених ситуацій.
 • Проста інтеграція із іншими корпоративними системами планування ресурсів (ERP).
 • Прискорене планування кінцевих потужностей.
 • Планування дій у непередбачених ситуаціях для мінімізації збоїв у роботі.

DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner

Це рішення для синхронізації потоків матеріалу та потужностей, що забезпечує інтеграцію процесу Just-in-Time (JIT, інтеграція попиту та виробництва) на всіх рівнях специфікації. Воно допомагає оптимізувати складські запаси та виробничі потужності.

Synchronized Resource Planner працює на різних рівнях специфікації та прискорює лінії потоку, синхронізуючи замовлення на купівлю та виконання робіт (від сировини до напівфабрикатів та готової продукції). Це рішення також дозволяє вносити до графіка обмеження, пов'язані із запасами та доступною сировиною.

Synchronized Resource Planner створює зв'язки для відстеження між частково виконаними та виконаними замовленнями на продукти. Це рішення взаємодіє з DELMIA Ortems Production Scheduler та DELMIA Ortems Manufacturing Planner з метою балансування завантаження та прискорення потокових ліній.

Системи розширеного планування DELMIA Ortems чудово доповнюють традиційні системи ERP та системи управління SCM.Вони дозволяють оптимізувати кінцеві ресурси з урахуванням існуючих обмежень та синхронізувати виробничі потоки на всіх етапах – від отримання сировини до відвантаження готової продукції.

Основні переваги вирішення:

 • Скорочення резервних запасів.
 • Синхронізація різних рівнях специфікації.
 • Розрахунок вимог до кінцевої потужності.
 • Аналіз впливу у різних аспектах виробництва.
 • Динамічне відстеження відносин "клієнт-постачальник".
 • Підвищення якості обслуговування клієнтів та стабільності виконання замовлень.
 • Синхронізація матеріалів та робіт.

DELMIA Ortems Production Scheduler

DELMIA Ortems Production Scheduler забезпечує детальне планування та інтегроване управління обмеженнями, пов'язаними з продуктами та процесами, для різних ресурсів, таких як механізми, інструменти та оператори. У рамках портфеля DELMIA рішення Production Scheduler надає можливості для короткострокової оптимізації виробничих потоків на основі замовлень або запасів.

Рішення DELMIA Ortems Production Scheduler використовує механізм оптимізації та основні критерії для розподілу виробничих ресурсів на промисловому об'єкті, що дозволяє користувачам скорочувати час переналагодження, запаси сировини та обсяги незавершеного виробництва.

Рішення DELMIA Ortems Production Scheduler підвищує динамічність за рахунок покращеного контролю та швидкодії при змінах на виробництві та коливаннях попиту. Функції спільної роботи дозволяють учасникам ланцюжка поставок брати участь у процесі відповідно до рівня їхньої відповідальності. Зручний сучасний інтерфейс Production Scheduler допомагає робочим групам прогнозувати та контролювати коливання завантаження.

Основні переваги рішення Production Scheduler:

 • Скорочення часу циклу та обсягу незавершених робіт (WIP).
 • Підвищення якості обслуговування клієнтів та стабільності виконання замовлень.
 • Простий і зручний інтерфейс користувача.
 • Прискорене створення графіків.
 • Проста інтеграція із системою ERP.
 • Підвищення гнучкості навіть за непередбачених подій у цехах.

Softprom – дистриб'ютор Dassault Systemes.