Product
 Dassault Systemes: Нафтогазова промисловість

Dassault Systemes: Нафтогазова промисловість

Платформа Unified Reservoir для Oil&Gas: ефективні бурові роботи, аналіз породи, освоєння родовищ.

Індустріальне рішення Unified Reservoir

Unified Reservoir є інтегрованим платформним рішенням, що підвищує ефективність бурових робіт, лабораторного аналізу зразків порід, освоєння родовищ, гідравлічних розривів пласта та вироблення.

Рішення дозволяє використовувати сучасні методи геомеханіки у поєднанні з моделюванням покладів та процесу вилучення гірської породи.

Unified Reservoir вирішує такі завдання:

 • надає можливість цифрового аналізу з високою роздільною здатністю для моделювання та аналізу основних властивостей рідинного потоку, таких як відносна проникність;
 • забезпечує інтегроване середовище для спільної роботи та управління життєвим циклом проекту, призначене для кращого контролю та моніторингу розробки пласта;
 • надає сучасні методи геомеханіки у поєднанні з моделюванням покладів та процесу вилучення гірської породи;
 • забезпечує надійні геологічні дані та нові методи геомеханіки для визначення реакції покладів на гідравлічні розриви пласта, буріння та проведення робіт з видобутку;
 • вирішує завдання, пов'язані з бурінням, стійкістю стовбура свердловини, відновленням працездатності після несправності, гідравлічними розривами пласта та осіданням порід.

Рішення представлене двома основними процесами/ініціативами:

Geomechanics Simulation

Розширені функціональні можливості механіки гірських порід для підвищення рентабельності інвестицій у ваш колектор, у тому числі:

 • швидкі та зручні інструменти для створення геомеханічної моделі для подальших розрахунків.
 • геомеханічні розрахунки шляхом гідророзриву пласта.прогноз порового тиску
 • розробка методики стимулювання видобутку.
 • розв'язання задачі щодо стійкості розлому.
 • розрахунки з багатостадійного нагнітання води та стійкості стовбура свердловини.
 • моделювання ситуацій з контролю та утилізації відходів.

DigitalROCK Oil Recovery

Удосконалені методи комп'ютерного моделювання, що дозволяють точно та ефективно охарактеризувати критично важливі для гірських порід властивості (проникність, капілярний тиск тощо):

 • точний аналіз більшої кількості зразків у 100 разів швидше ніж лабораторні випробування, що зменшує витрати на їх проведення;
 • повторні дослідження сканів, для різних сценаріїв, що найчастіше неможливо в лабораторії;
 • висока збіжність із лабораторними дослідженнями, що підтверджують світові компанії BP та ExxonMobil;
 • зниження невизначеності при розробці родовища та оцінки потенціалу того чи іншого методу збільшення видобутку нафти (EOR);
 • збереження та постійний доступ до бази даних сканів та результатів і все це на базі платформи 3DEXPERIENCE.

Однією з ключових переваг Unified Reservoir є широка інтеграція процесів Geomechanics Simulation та DigitalROCK Oil Recovery з уже існуючими продуктами створення геологічної моделі резервуара, які можуть використовувати нафтогазові компанії, наприклад Schlumberger, Halliburton, Paradigm і т.д. Це дозволяє створювати найповнішу та найточнішу модель колектора для забезпечення комплексної багато доменної та міждисциплінарної підтримки робочих процесів управління ним.

Функціонал

Переваги індустріального рішення Unified Reservoir:

Цифрова безперервність

Плавність робочого процесу від геоструктурних моделей до геомеханічного моделювання

Розвідувальні роботи та видобуток

Покращує прогнозованість, безпеку та рентабельність розвідувальних робіт та видобутку.

БЕЗПЕРЕБІЙНА СПІЛЬНА РОБОТА

Підвищує ефективність робочих процесів, покращує обмін даними та досвідом.

Удосконалена ГЕОМЕХАНІКА

Зниження ризиків розробки та видобутку, використання методик оптимального освоєння родовищ