News

Service Mapping прискорить розвиток можливостей керування ІТ-послугами

News | 17.01.2023

Service Mapping - важливий інструмент для управління ІТ-сервісами, оскільки він дозволяє отримати чітке та всебічне уявлення про різні компоненти та залежності, які складають ІТ-сервіси.

Зіставлення та відображення сервісів (Service Mapping) фокусується на виявленні пристроїв центру обробки даних, інфраструктури, залежностей застосунків та відповідних взаємозв'язків.

Це дозволяє вашій організації керувати своїми ІТ-операціями та оптимізувати їх, покращувати надання послуг та більш ефективно знижувати ризик збоїв та простоїв.

Ivanti Neurons for Service Mapping

10 основних причин, чому зіставлення та відображення сервісів може прискорити розвиток ваших можливостей керування ІТ-сервісами:

  1. Покращена видимість та розуміння вашої ІТ-інфраструктури. Service Mapping забезпечує комплексне візуальне уявлення вашої ІТ-інфраструктури, що допоможе вам краще зрозуміти відносини та залежності між різними компонентами та сервісами. Ця підвищена прозорість допоможе вам виявити потенційні проблеми та ризики та прийняти більш обґрунтовані рішення щодо оптимізації ваших ІТ-операцій.
  2. Поліпшення співробітництва та комунікації. Service Mapping сприяє покращенню спільної роботи та комунікації всередині вашої ІТ-команди й між різними відділами, допоможе усунути розрізненість та покращити координацію.
  3. Оперативне рішення проблем та управління інцидентами. Service Mapping може допомогти вам швидко визначити основну причину проблем та інцидентів і вжити ефективних заходів щодо усунення. Надання чіткого та всебічного уявлення про ваші ІТ-послуги також допоможе вам більш ефективно розставляти пріоритети та розподіляти ресурси, зводячи до мінімуму вплив збоїв та простоїв.
  4. Підвищення якості обслуговування та задоволеності клієнтів. Service Mapping допоможе виявити та усунути слабкі місця у ваших ІТ-сервісах. Забезпечення більшої прозорості та контролю над вашими ІТ-операціями допоможе заздалегідь запобігати проблемам та підвищувати якість обслуговування.
  5. Зниження ризиків та витрат на дотримання вимог. Service Mapping допоможе визначити та знизити потенційні ризики та вразливості у вашій ІТ-інфраструктурі та забезпечити дотримання відповідних правил та стандартів. Надання чіткого та актуального уявлення про ваші ІТ-послуги допоможе вам легко продемонструвати відповідність стандартам та знизити витрати та зусилля, пов'язані з аудитами та дотриманням нормативних вимог.
  6. Ефективне планування потужностей та розподіл ресурсів. Service Mapping може надати цінну інформацію про продуктивність та ємність ваших ІТ-сервісів, допомагаючи оптимізувати розподіл ресурсів для задоволення мінливих бізнес-потреб та вимог. Надання чіткого та всебічного уявлення про вашу ІТ-інфраструктуру також допоможе визначити потенційні вузькі місця та обмеження пропускної спроможності, перш ніж вони стануть проблемою.
  7. Поліпшена підтримка цифрової трансформації та інновацій. Service Mapping допоможе привести ІТ-операції у відповідність до цілей та завдань вашого бізнесу, а також підтримати розробку та впровадження нових цифрових ініціатив та технологій. Надання чіткого та всебічного уявлення про ваші ІТ-послуги допоможе визначити можливості для інновацій та покращень, а також спростити інтеграцію сучасних технологій та систем у вашу ІТ-інфраструктуру.
  8. Підвищена маневреність та гнучкість. Service Mapping допоможе вам швидко та легко адаптуватися до потреб і умов бізнесу, що змінюються, а також реагувати на нові виклики та можливості. Надання чіткого та всебічного уявлення про вашу ІТ-інфраструктуру допоможе легко та ефективно вносити більше змін до ІТ-послуги та впроваджувати сучасні технології та нові можливості.
  9. Поліпшене управління витратами та ефективність. Service Mapping допоможе керувати та контролювати вартість ваших ІТ-операцій, а також більш ефективно виявляти та усувати втрати та неефективність. Надання чіткого та всебічного уявлення про ваші ІТ-послуги допоможе визначити та розставити пріоритети можливостей для економії та оптимізації витрат, а також прийняти більш обґрунтовані рішення про інвестиції у сучасні технології та можливості.
  10. Підвищення безпеки в організації. Service Mapping може дати цінну інформацію про стан безпеки організації. Розуміючи взаємозв'язок між різними службами та базовою інфраструктурою, ІТ-команди можуть знаходити потенційні вразливості та вживати відповідних дій.

Ivanti Neurons for Service Mapping містить безагентні зонди й датчики, які виявляють сервери та інші пристрої інфраструктури, а також прикордонні та віртуальні пристрої, що дасть вам глибоке розуміння взаємозв'язків інфраструктури центру обробки даних та залежностей сервісів.

Запросіть індивідуальну демонстрацію, щоб візуалізувати та зрозуміти, як бізнес-сервіси з'єднуються та взаємодіють, щоб швидко реагувати на несподівані зміни.

Звертайтесь за персональною консультацією стосовно рішень Ivanti та з запитами на проведення пілотних проєктів – до фахівців Softprom.

Softprom - Value Added Distributor компанії Ivanti.