News

Altium Designer 23.0. Огляд вдосконалень та функціональних можливостей

News | 07.02.2023

Компанія Altium випустила нову версію програми Altium Designer 23.0 — популярний САПР для проектування друкованих плат.

Давайте розглянемо, які вдосконалення були додані в даний реліз. Що нового в функціоналі Altium Designer доповнено для покращення проектування друкованих плат. Ключові зміни.

Процес розробки плати (PCB) в Altium Designer 23

Підготовка шовкографії

Для вирішення поширених проблем, пов’язаних із проєктуванням для виробництва (Design for Manufacture (DFM), з якими розробники стикаються при розмішені шовкографії, яка перекриває відкриту мідь, отвори та/або виходить за межі плати, у цьому випуску реалізовано спеціальну функцію для підготовки та виправлення шовкографії на ваших платах. Розробникам друкованих плат тепер доступні інструменти:

 • автоматичного вирізання ліній та дуг шовкографії
 • автоматичного відсікання або переміщення заливок та областей
 • автоматичне переміщення тексту в шовкографії та позначок компонентів.

Покращений інтерфейс користувача для інформації про електричне коло (Net Information)

Область Net Information на панелі Properties тепер відображає всі елек­тричні кола, диференціальні пари та швидкісні лінії (xSignals) для вибраного елемента/примітива. Ви можете розгорнути розділи, щоб переглянути всю перераховану інформацію.

Керування даними в Altium Designer 23

Керування відсутніми або втраченими файлами

Раніше відсутні файли видалялися з відповідним сповіщенням на пане­лі Messages, а проєкт позначався як змінений в панелі Projects. Цей реліз включає розширений підхід до керу­вання файлами, визначеними у файлі проєкту, але не знайденими в папці проєкту. Замість простого видалення посилань на такі файли та позначення проєкту як зміненого, ці файли тепер позначаються як загублений (missing). Вони залишаються визначеними у фай­лі проєкту та все ще відображаються в структурі проєкту панелі Projects, але тепер вони неактивні та мають відпо­відний значок.

Доступні відповідні команди, які да­ють вам повний контроль над об­робкою відсутніх документів. За допо­могою контекстного меню відсутнього файлу на панелі проєктів Projects ви можете видалити вибраний або всі від­сутні файли з проєкту або оновити шлях до файлу (тобто замінити відсутній файл вибраним). Для проєкту, який перебуває під Version Control System (VCS), ви та­кож можете скасувати локальні зміни, щоб відновити відсутній файл із сховища VCS проєкту.

Створення звіту про історію проєкту

Тепер для проєкту Workspace мож­на створити PDF-­звіт про історію проєк­ту. У файлі OutputJob (*.OutJob) клацніть правою кнопкою миші на запи­сі [Add New Report Output], що знаходиться в Report Outputs, а потім виберіть Project History. Щойно створений вихідний звіт Project History можна під’єднати до ви­хідного PDF контейнера з даними. Клацніть правою кнопкою миші на створений результат, а потім виберіть Configure, щоб отримати доступ до ді­алогового вікна Project History Report Configuration, у якому можна встано­вити Period, за який слід експортувати звіт: або всю історію проєкту, або з і до певного періоду, або до останньої збе­реженої версії проєкту.

Коментарі до характеристик шару

Додано підтримку коментарів для кон­кретних шарів на друкованій платі у режи­мі 2D. Натискання курсору на коментар призведе до автоматичного перемикання на той вигляд/конфігурації, який мав на увазі коментатор (видимі шари, активний шар, вид зверху/знизу).

Можливість видалення робочого сховища (Workspace Repository)

Репозиторій Workspace, який з’явля­ється на сторінці Data Management — Design Repositories діалогового вікна Preferences після переміщення проєкту, керованого зовнішньою системою VCS, до Altium 365 Workspace VCS, тепер можна видалити, якщо сховище не має посилання на проєкт Workspace.

Конструкції джгутів (Harness Designs)

В релізі Altium Designer 23.0 вперше реалізовано функцію Harness Design. Цей новий інструмент дозволяє новим інже­нерам різних типів (залучених до процесу розробки продукту) працювати в Altium Designer. Він забезпечує комплексну під­тримку проєктування джгутів в тому ж се­редовищі, що й проєктування друкованої плати та системи, усуваючи попередню сильну залежність від програмного за­ безпечення сторонніх розробників.

Інструмент Harness Design дозволяє створити повну конструкцію джгута про­водів, від окремих контактних з’єднань до виробничої документації. Конструк­цію джгута можна створити як окремий проєкт або як частину проєкту Multi­ board. В останньому випадку логічні з’єднання між друкованими платами в проєкті Multi­board використовуються для визначення зв’язку всередині джгута.

Покращення ACtIveBOM в Altium Designer 23

Представляємо декілька вдоскона­лень під час роботи з альтернатив­ними компонентами в ActiveBOM.

 • збереження фільтрів і значень у діалоговому вікні Add Alternative Item Dialog
 • запобігання заміні альтернативного компонента на вже використаний
 • підтвердження видалення альтернативної групи з альтернативними компонентами

Покращення моделювання схеми в Altium Designer 23

Високо-імпедансне дослідження

Додано можливість перегляду ви­соко-­імпедансного дослідження для цифрових сигналів у редакторі SimData

Покращення PSPICe в Altium Designer 23

Додано підтримку на­ступних елементів PSpice:

 • LOGICEXP
 • цифрова лінія затримки
 • Digital Pullup та Pulldown
 • DFF
 • JKFF
 • DFFDE
 • JKFFDE.

Крім того, до бібліотеки Simulation Generic Components було додано ком­поненти для наступних елементів PSpice:

 • Standard gates
 • Tristate gates
 • Digital stimulus.

Більше про можливості та вдосконалення Altium Designer 23 на сайті Altium.

Softprom — дистриб'ютор Altium в Україні.