O firmie

Netsparker, jako rozwiązanie bezpieczeństwa aplikacji web`owych, które automatycznie identyfikuje podatności na zagrożenia, było pierwsze zlecone w handlu w 2009 r. Sekret dokładności Netsparker`ajest założony we własnej technologii skanowania na bazie dowodów (Proof-Based Scanning Technology).

Kiedy Netsparker był założony w pierwszy raz, weterany przemysłu, oraz producenci, sceptycznie zareagowali na zapewnienie o najbardziej skutecznej dokładności, mówiąc, że to jest niemożliwie zaprojektować skaner o całkowitej skuteczności. Netsparker udowodnił, że branża się myliła, przy pomocy rozwiązania, które może weryfikować znalezienia bez poświęcenia pokrycia, oraz kontynuuje sięgać największych ilości wykrywalnych podatności, oraz skuteczności w porównaniu z osobami trzecimi.

W czasach dzisiejszych Netsparker wzrósł do wiodącego rozwiązania bezpieczeństwa aplikacji web`owej w całej branży. Zespoły otrzymują możliwość zintegrować się z systemami CI/CD oraz innymi w środowiskach SDLC i DevOps.

Technologia Netsparker’a zawsze była najlepszą w wykrywaniu podatności oraz skuteczności zgodnie z kryteriumom osób trzecich. Lidery całego świata, a także znane biznesy, takie jak Samsung, NASA, Microsoft oraz Siemens zaufały firmie Netsparker w bezpieczeństwie jej aplikacji, serwisów oraz API web`owych.

Softprom ze wsparciem ERC to jest prawdziwy dystrybutor z wartością dodaną (VAD) firmy Netsparker na europejskim rynku, oraz rynkach CIS. Wiecej informacji o Netsparker Ltd. są na stronie https://www.netsparker.com/

Wideo

Innowacyjne webcasty bezpieczeństwa: Netsparker z Softprom by ERC

Innowacyjne bezpieczeństwo webcast: Portnox, TrapX, Securonix & Netsparker z Softprom by ERC