O firmie

Uznana przez AI za najlepszego dostawcę rozwiązań DLP w 2019 r., Platforma "GTB Data Security that Works" integruje treści, kontekst i umiejscowienie z szyfrowaniem, redakcją i kontrolą dostępu do danych w celu zmniejszenia ryzyka i / lub zapobiegania utracie wrażliwych danych, niewłaściwemu wykorzystaniu i / lub kradzież danych.

Opatentowana technologia umożliwia organizacjom dokładne monitorowanie, audyt, kontrolę i zapobieganie złośliwej kradzieży wrażliwych danych, jednocześnie automatycznie egzekwując zasady i procedury bezpieczeństwa danych. Modułowa platforma GTB, korzystając z oznakowanych danych zapewnia współczynnik przechwytywania wynoszący 100 procent, bez zapisywania danych porównawczych, co pozwala na bezpieczne udostępnianie danych w wielu środowiskach komputerowych.

Ta precyzyjna dokładność wykrywania w połączeniu z ciągłym monitorowaniem zapewnia organizacjom borykającym się z ograniczeniami budżetowymi i wyzwaniami prawnymi twardą i skuteczną obronę. Softprom jest oficjalnym dystrybutorem GTB Technologies w regionach DACH i CEE.

Więcej o GTB Technologies. https://www.gttb.com